aanpak

bouwmeesters van de 21e eeuw

Letterlijk vertaald staat “bouwmeester” synoniem voor architect. Toch profileren wij ons nadrukkelijk als bouwmeester. In de loop van de jaren is de perceptie van het vak van architect vaak vernauwd tot ontwerper. kerssens I de ruiter architecten is echter een bureau dat kan en wil bouwen. Als onafhankelijk en kritisch vertrouwenspersoon behartigen wij de belangen van onze opdrachtgevers.

Vanaf de eerste streep op papier tot ver na de oplevering zijn wij ons bewust van de reikwijdte van de opgave. Deze is breder dan alleen het programma en het budget. Naast onze integrale ontwerpmethode en de wensen van de opdrachtgever houden wij altijd rekening met de locatie, de historie en alle betrokken partijen en belanghebbenden. De exploitatie, het onderhoud en de levensduur zijn daarnaast wezenlijke onderwerpen waarover we met een opdrachtgevers continu in gesprek blijven.


vertrekpunt

Uitgangspunt van het bureau is om iedere opgave als uniek project te benaderen, ongeacht het soort en de grootte. Elk ontwerp wordt gestart met het in samenspraak met de opdrachtgever samenstellen van een programma van eisen en wensen. Daarop volgt een grondige analyse van het programma, de context en de randvoorwaarden. Op basis van deze ingrediënten wordt een helder concept ontwikkeld dat de ruggengraat vormt voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Het concept dient in onze ogen afleesbaar te zijn tot in het kleinste detail. Dit vraagt om een grote, constante betrokkenheid van het bureau bij het totale proces en een intensief contact met opdrachtgever en/of gebruikers. Deze intensieve betrokkenheid is een waarborg voor de kwaliteit van het uiteindelijke product.

integraal ontwerpen

kerssens de ruiter architecten hanteert een integrale benadering. Dit betekent dat behalve architectuur ook zaken als constructie, installatie en regelgeving integraal onderdeel zijn van het ontwerp. Het kan tot verrassende architectonische oplossingen leiden om deze zaken niet als noodzakelijk kwaad te zien, maar juist de kwaliteit ervan te onderkennen. De ervaring om constructie, installatie en regelgeving in een ontwerp in te passen is ruimschoots op ons bureau aanwezig.

De bureau-organisatie is op dit geïntegreerde ontwerpproces afgestemd. In een overallplanning worden alle fasen van het proces opgenomen: niet alleen de interne werkzaamheden, maar ook de werkzaamheden van de opdrachtgever, de externe adviseurs en overige partijen. Tevens worden de kosten vanaf het begin van het project, per fase door een kostendeskundige bewaakt. Projecten worden in teamverband ontworpen en ontwikkeld. Een van de architecten wordt aangewezen om de projecten te begeleiden tot en met de oplevering.