BNA lidmaatschap

Het lidmaatschap van de BNA brengt voor zowel architect als voor opdrachtgever voordelen met zich mee.
 
BNA-leden:
 
staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
garanderen absolute vertrouwelijkheid;
aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA .
 
Voor meer informatie zie de website van de BNA