diensten

advies & ontwerp

haalbaarheidsstudies
conceptontwikkeling
locatiekeuze
programma van eisen (pve)
adviseren projectontwikkeling
gebiedsontwikkeling en stedenbouw
ontwerp & architectuur
nieuwbouw,  renovatie en restauratie
interieur
 

projectmanagement

projectmanagement
directievoering en toezicht
kopersbegeleiding
procesbegeleiding collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
bim
 

bouwkundig

3d modellen
aanvraag bouw gerelateerde vergunningen
advies duurzaam bouwen
advies regelgeving
berekenen daglicht, ventilatie, spuicapaciteit, energie prestatie coëfficient, nagalm, brandoverslag en koudebrug
berekening van stichtings- en exploitatiekosten
bestekken en technische omschrijvingen
bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw en verbouw, alle fasen van bouwvoorbereiding en bouwuitvoering
digitaliseren van handmatig tekenwerk
duurzaamheidsanalyses en labels
gebouwinspecties, bouwkundig advies
inmeten en inmetingstekeningen
meerjaren onderhoudsplannen
presentaties 3d en maquettes
politiekeurmerk, woonkeur, giw, gpr-gebouwen, gebruikersvergunning, garage- en uitritvergunningen
raming van bouwkosten
revisietekeningen
revit 
schetsen
splitsing, verkoop- en verhuurtekeningen
tekenwerk, gebouwen beheer (facility management)