thema's

herbestemming

Kerken, fabrieken en gemalen, zomaar een greep uit de vele monumenten en karakteristieke gebouwen waar kdra aan werkt. Vaak staan ze al decennialang, op centraal gelegen punten, zijn ze gezichtsbepalend, vormen ze een oriëntatiepunt of een herinnering aan lang vervlogen tijden. Getekend door een lang leven van intensief gebruik zijn deze gebouwen onderdeel geworden van ons collectieve geheugen. Grote gemene deler in het gebruik van deze “publieke” gebouwen is vaak het samenwerken, samenkomen en ontmoeten. Eigenschappen die wij onderkennen en willen bewaren voor de toekomst. Voor kerssens de ruiter architecten is de toekomst van deze gebouwen minstens zo belangrijk als hun verleden. Alleen met een goed en breed gedragen idee voor de toekomst kunnen we het gebouwde verleden bewaren voor de volgende generaties. Transformeren is voor ons belangrijker dan behoud van het historisch beeld. Dit betekent niet dat we het verleden onbelangrijk vinden maar eerder dat we het meewegen naast alle andere voorwaarden die voor de opgave van belang zijn. Deze manier van werken leidt vaak tot verrassende oplossingen en voegt zo een laag aan de geschiedenis toe die het karakter van het monument versterkt. Onze benaderingsmethode maakt gebouwen opnieuw weerbaar voor de toekomst.
 

duurzaamheid

Duurzaamheid is het bewust treffen van maatregelen zodat milieu en gezondheid worden ontzien, nu maar ook voor de langere termijn. Met als doel ons ecosysteem te behouden voor de generaties na ons. Duurzaamheid is hot maar is voor ons geen trend. Duurzaamheid vormt naast architectuur, constructie en regelgeving een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van het ontwerp. Alleen een setje zonnepanelen maken een gebouw niet duurzaam. Functionaliteit, ruimtelijkheid, flexibiliteit en een tijdloze uitstraling zijn evengoed eigenschappen die bijdragen aan een toekomstbestendig gebouw. De ontwikkelingen aangaande energiebesparing en materiaalgebruik volgen we op de voet maar zullen altijd worden gewogen naast alle andere voorwaarden die een project doen slagen. Doel is te komen tot een prettig gebouw en leefomgeving. Dit is wat wij onze opdrachtgevers en de generaties daaropvolgend, willen bieden.
 

lean, ketenstrategie

Het bureau heeft ruime ervaring met het werken in bouwteams. Goede samenwerking staat hierbij garant voor een optimaal resultaat. Daarnaast ontwikkelen wij onszelf momenteel in lean-trajecten. "lean" betekent werken aan een optimale procesinrichting: denken vanuit het toevoegen van klantwaarde en geen verspillingen in het proces. Lean is een filosofie waarbij het uitgangsprincipe de 'klant' is in plaats van de eigen onderneming, en de 'waarde stroom' belangrijkier is dan de activiteiten. Naast deze principes biedt lean een aantal concrete technieken. een daarvan is bim.
 

bim (bouw informatie module)

Bim is een werkmethodiek, een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie eerst in een 3d-model en databank wordt opgebouwd. Met bim wordt het volledige bouwproject virtueel gerealiseerd voordat de daadwerkelijke bouw start. Hierdoor is het mogelijk vroegtijdig risico’s op te sporen en faalkosten te reduceren. Bij bim komt de informatie van het bouwproces centraal te staan en zorgt hiermee voor een verbeterde samenwerking van de projectpartners. Een belangrijke voorwaarde om bim projecten te laten slagen is dat alle betrokken partners een interne bim-coördinator hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er één overkoepelende bim manager is die het 3d-model beheert. kerssens de ruiter architecten werkt aan het opleiden van een bim coördinator zodat het bureau er klaar voor is zodra de vraag komt.

cpo

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) bent u zelf, samen met uw toekomstige buren, opdrachtgever van het project. Samen bepaalt u de uitstraling van het gebouw en de woning. Gedurende het hele ontwikkelproces heeft u invloed op het eindresultaat. Omdat u alle besluiten neemt, houdt u alle kosten zelf in de hand. U bouwt namelijk tegen kostprijs. Samen bouwen biedt schaalvoordelen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aankoop van de grond maar ook op het niveau van de keuken is voordeel te behalen. kerssens de ruiter architecten heeft veel ervaring op dit gebied en kan zelfstandig of samen met een van haar partners dit proces begeleiden. Wat het bureau hierbij voor u kan betekenen is begeleiden bij het verwerven van bouwlocaties of bij herontwikkeling van bestaande objecten. Daarnaast Begeleiden wij in het vaststellen van het programma van eisen, het oprichten van een rechtspersoon, het opstellen van een ontwikkelingsplan, projectplanning en een stichtingskostenbegroting, het voeren van overleg en onderhandelingen met alle betrokken partijen. Daarnaast is het vaak zo dat er voor dit soort trajecten subsidies zijn te verkrijgen, kdra is op de hoogte van de actuele mogelijkheden en kan u hier ook mee van dienst zijn.