bna
X
◀ terug naar overzicht

Brandweerkazerne te Bergen interieur

Fotografie: Bernhard Faber

De gemeente Bergen heeft in opdracht van de Veiligheidsregio een brandweerkazerne gerealiseerd waarin tevens een politiepost is gehuisvest. Uitgangspunt is een sober en doelmatig gebouw.

De brandweerkazerne is op de plaats gekomen van het voormalig gemeentehuis van Bergen. De locatie heet Elkshove en heeft een parkachtige karakter waarin de gebouwen los in het groen staan. De nieuwe brandweerkazerne is zo gesitueerd dat hij zich voegt naar het orthogonale grid van de in het gebied gelegen sociale woningbouw. Door het gebouw zo te positioneren ligt het verdraaid ten opzichte van de ontsluitingsweg en is het overhoeks zichtbaar. 

De architectuur verwijst naar in Bergen kenmerkende voorbeelden, waardoor het zich voegt naar de directe omgeving en zich hecht aan de ondergrond. Het gebouw heeft een formele gestucte kant aan de voorzijde en een informele zijde aan de achterzijde waar een zinken dak is ingezet om aansluiting te vinden op de schuine daken van de belendende woningbouw. Het buitenterrein, dat een belangrijk onderdeel van de kazerne is, is als het ware ingebed in de parkachtige omgeving. De keuze van erfafscheidingen, grondwallen en bestrating is hierop afgestemd.

Er is inde de kazerne plaats voor drie operationele voertuigen en een historisch voertuig. Dit laatste voertuig is in een half verdiepte ruimte naast de entree gesitueerd. Deze ruimte vormt tevens het museum. Traditie en historie zijn kernbegrippen bij het korps. Op de verdieping zijn kantoren voor politie en brandweer (tevens werkplekverhuur) en de kantine te vinden. De kantine is multifunctioneel te gebruiken. 

Het gebouw kent een niet permanente bezetting waar de (duurzame) installatie op is afgestemd. Met behulp van een warmtepomp wordt het gebouw op een constante lage basistemperatuur gehouden zodat voertuigen altijd startklaar zijn. Wanneer er activiteit in een ruimte wordt gesignaleerd, wordt de betreffende ruimte verder opgewarmd met de lucht van het ventilatiesysteem. De verlichting is energiezuinige LED-verlichting die ook wordt ingeschakeld door aanwezigheidssensoren.

Door de locatie, de positionering en de landschappelijke invulling ligt de nadruk op het gebouw zelf. Ondanks dat het gebouw een sober en ingetogen karakter kent, presenteert het als een bijzonder gebouw met een eigenzinnige architectonische uitstraling en eigen afleesbare identiteit.

Projectbeschrijving ▶