bna
X
◀ terug naar overzicht

Nieuwbouwproject woningen Vroonermeer Noord te Alkmaar (fase 1)

Een grote waterplas, een wallenlandschap en huizen geïnspireerd op kapwoningen en boerderijen. Dit waren de uitgangspunten waarop geselecteerd werd voor deze nieuwe woonwijk aan de buitenzijde van Alkmaar. 
 
We hebben voor onze opdrachtgever twee typen rijwoningen ontworpen, de kopwoningen en de schuurwoningen. Om het straatbeeld minder statisch te laten lijken hebben twee woonblokken in het midden een knik gekregen. De bovengenoemde woonblokken vormen samen een straatwand die door de toevoegingen cq aanpassingen aan de hoofdvorm een zeer gedifferentieerd en levendig straatbeeld vormen. Naast een rijke architectonische uitstraling is er ook veel aandacht voor duurzaamheid. Alle woonblokken zijn voorzien van zonnepanelen en zijn aangesloten op het warmtenet van de HVC.  
 
Deze basis van de hoofdvorm is vanuit het leanbouw principe al in een vroeg stadium met de uitvoerende partij vastgelegd zonder dat dit afbreuk doet aan het ambitieniveau van de gemeente. Dit ambitieniveau is vastgelegd in een beeld en kwaliteitsplan dat samen met het programma van eisen van  de woningbouw-vereniging en de input van de uitvoerende partij tot een doorsnede heeft geleid die qua bouwkosten en bouwmethodiek als meest optimaal wordt beschouwd. 
 

Projectbeschrijving ▶