bna
X
◀ terug naar overzicht

Bangert appartementengebouw te Hoorn

Twee appartementengebouwen te Hoorn
Voor de duurzame woonwijk Bangert Oosterpolder in Hoorn is een masterplan ontwikkeld. Op twee van de kavels langs “De Strip” in fase 5A en 5B van dit plan werken wij een appartementengebouw uit. Deze gebouwen zijn identiek, maar worden geroteerd ten opzichte van elkaar aan weerszijde van “De Strip” gesitueerd. Hierdoor verschillen de complexen van elkaar in aanzicht, maar hebben ze toch een sterke relatie.
 
De bouwenvelop was al vastgelegd en had oorspronkelijk een langwerpige vorm. Hierdoor hadden de woningen een duidelijke voor- en achterzijde en werd de resterende buitenruimte versnipperd. Het was vanuit energetisch oogpunt een ongunstige vorm, omdat het blok relatief veel gevel- en dakoppervlak had. Wij hebben er daarom voor gekozen van het langwerpige appartementengebouw een compacte vierkante massa te maken. Het voordeel hiervan is dat de vorm energie- en kostenefficiënter is omdat het gevel- en dakoppervlak zijn verkleind (met hetzelfde aantal woningen). Ook is de buitenruimte zo niet meer versnipperd. Er ontstaat een mooi vormgegeven voorplein voor bewoners die als uitbreiding van de publieke ruimte ingezet kan worden.
 
Naast de keuze voor een compacte bouwvorm is het uiteindelijke volume tot stand gekomen op basis van een aantal uitgangspunten die door de omgeving werden ingegeven. De belangrijkste daarvan is dat er een zichtlijn naar molen “de Krijgsman” dwars door het plan loopt. Deze dient behouden te blijven en daar is rekening mee gehouden bij de plaatsing van het gebouw op de kavel. De architectuur springt in het oog. De keramische gevelbekleding loopt vloeiend over in het schuine dak, waardoor het gebouw één massa wordt. Zo is het een moderne interpretatie van de traditionele lokale bouwstijlen. 
 
Samen met opdrachtgever Intermaris hebben we ervoor gekozen om in een vroeg stadium een aannemer “in bouwteam” te selecteren. Het doel daarvan is op een efficiënte manier een goed resultaat te boeken (voor alle betrokken partijen). Op deze manier kon al vroeg met aannemer ToekomstGroep worden samengewerkt. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamd BIM-project. Een afkorting die op meerdere manieren bekend staat, bijvoorbeeld als Building Information Model, maar ook als Bouw Informatie Management. Kortweg staat BIM voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat het gebouw “as build” in de computer in een 3d model wordt uitgewerkt door verschillende gespecialiseerde partijen. Ver voor er een eerste paal de grond in gaat is het complete gebouw inclusief installaties al geheel uitgetekend. Alle onderaannemers van de ToekomstGroep zijn bekend met het werken in BIM en zodoende kon er een goede totaalprijs worden bepaald en konden onnodige faalkosten worden voorkomen. Door deze manier van werken in bouwteam is het mogelijk geworden om sociale woningbouw te realiseren in twee unieke gebouwen met een zeer bijzondere uitstraling. Bovendien is een hoog ambitieniveau bereikt op het gebied van duurzaamheid. 

Projectbeschrijving ▶