bna
X
◀ terug naar overzicht

Atelier te Amsterdam

Van garage tot kunstatelier...
 
Aan dit project lagen de volgende ontwerp uitgangspunten ten grondslag. Het project moest passen in het klassieke 19e-eeuwse centrumdeel van Amsterdam maar daarnaast een krachtig, compact en modern gebouw zijn. Met de zojuist genoemde criteria is vorm gegeven aan een klein programma van parkeren en werken. Het plan behelst een stallinggarage met daarop een atelier.
 
Met uitzondering van de plint is het gebouw opgebouwd uit een opeenstapeling van witgestucte spekbanden alleen gescheiden door snijvoegen. De genoemde spekbanden organiseren het ontwerp van de gevel vormen een spel van open en dichte vlakken. OP deze manier kon binnen de gestelde kaders het interieur vrij en speels worden vormgegeven. Als reactie op het stapelen van 19e-eeuwse stucwerkelementen is de overige detaillering zo minimaal mogelijk gehouden. Het bestaat erin glas achter of juist in het vlak te plaatsen van de stucbanden. Hierdoor worden de elementen die thuis horen in dit deel van de stad versterkt en worden de details die het gebouw voorzien van licht en ruimte aan het zicht onttrokken.
 
Naast de spekbanden is het gebouw voorzien van een plint waarin de toegang wordt georganiseerd. Ook hierin is gekozen aansluiting te zoeken bij de omgeving. Het grijze basement draagt de stucwerkbanden en voorziet tegelijkertijd de op praktische wijze in het gevraagde programma.

Projectbeschrijving ▶