bna
X
◀ terug naar overzicht
Bekijk het exterieur project ▶

Basisschool de Lichtwijzer te Oegstgeest (voorheen Dr. K. Schilderschool)

Basisschool de Lichtwijzer (voorheen Dr. K. Schilderschool) is een eenvoudig gebouw. Ruimtelijke overlap, gemeenschappelijk gebruik en een goede oriëntatie hebben er voor gezorgd dat  de hoge eisen die werden gesteld ten aanzien van duurzaamheid en gebruik zijn verwezenlijkt tegen een minimum aan kosten.
 
Basisschool de Lichtwijzer (voorheen Dr. K. Schilderschool) ligt op de hoek van de Voscuyl en de van Houdringelaan in Oegstgeest. Dit is een woonwijk uit de jaren 80 waar tegenover de laatste jaren een flink aantal nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd. Na de brand van de vorige school werd er besloten deze op de zelfde locatie terug te bouwen.  Hiertoe werd er een besloten prijsvraag uitgeschreven. De opgave behelsde het gecombineerde ontwerp van een basisschool en buitenschoolse opvang. De belangrijkste uitgangspunten hierbij waren; budget, duurzaamheid, energieverbruik en goed luisteren, overleggen met de buurt. Integrale procesbeheersing was dus een vereiste.

Hoewel je het gebouw natuurlijk ent op haar eindgebruikers waren er hier een flink aantal zaken waarmee rekening moest worden gehouden. Om aan de buurt tegemoet te komen is er voor gekozen het gebouw te verhogen daar waar zij het verst verwijderd ligt van haar buren. Om te voorkomen dat er één massief gebouw zou ontstaan is ervoor gekozen het gebouw op te splitsen in drie delen, zo ontstond er een soort intern plein waaraan alle lokalen zijn gesitueerd. Het ondersteunde programma ging vervolgens naar de eerste verdieping. Dit “centrale plein” schakelt de basisschool lokalen en de buitenschoolse opvang aan elkaar en zorgt zo voor een vanzelfsprekende  verbinding tussen de verschillende programmaonderdelen.  Het dak van deze verbinding loopt op en brengt zo meer ruimtelijkheid in het plan. Daarnaast heeft het “centrale plein” uitzicht op het aanpalende speelterrein. De opening naar het speelterrein zorgt voor de verankering van het gebouw in de omgeving. Als bindend architectonisch expressiemiddel tussen de bouwdelen wordt gebruikgemaakt van een alles omvattende dak. Dit dak volgt het gebouw en accentueert daar waar nodig. Bij het centrale plein wordt zij een opgetilde luifel en accentueert zo de entree. T.p.v. de zuidgevel vormt zij een zonwerend dak. Op de noordgevel vormt zij plaatselijk een “uitvlieg oog”. Dit is een overdrachtelijk venster voor de schoolverlaters uit groep 8.  Zo zijn we in staat geweest een passend maar evengoed zeer ”eigen” gebouw in te passen in de buurt.

Projectbeschrijving ▶